Нови линейки за спешните центрове в Пловдив, София и Варна

20 нови оборудвани линейки ще предаде министърът на здравеопазването днес

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще получи и ще предаде на центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна 20 нови оборудвани линейки.

Автомобилите са закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020.

Подобни статии

Top