Нови попълнения на съдии и прокурори в Пловдив (СНИМКИ)

Трима нови младши съдии встъпиха в длъжност в Пловдивския окръжен съд

Трима нови младши съдии ще работят от  днес в Окръжен съд – Пловдив. Мирела Чипова, Костадин Иванов и Силвия Алексова подписаха клетвен лист и встъпиха в длъжността „младши съдия“. Двете дами са възпитаници на Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, а младши съдия Костадин Иванов е кадър на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Госпожа Антония Роглева – изпълняващ функцията председател на Окръжен съд – Пловдив, приветства новите младши съдии и им пожела здраве и успехи в новото поприще. Тя им подари по един екземпляр от Юбилейния бележник, издаден съвместно с Историческия музей по повод 140-годишнината от основаването на Окръжния и Районния съд в Пловдив.

„Ако пожелаете, можете да си насрочвате делата в бележника, но много колеги го съхраняват заради ценната информация за пловдивските съдилища“, каза г-жа Роглева на новите младши съдии. Мирела Чипова и Костадин Иванов ще бъдат разпределени в съдебни състави в Гражданското отделение, а Силвия Алексова – в Наказателното отделение на Окръжния съд.

Ново попълнение сред съдиите и в Районен съд – Пловдив от днес

На общо събрание на съдиите от Районен съд – Пловдив днес Деян Вътов, Силвия Алексиева, Мария Дългичева и Анна Дъбова тържествено встъпиха в длъжност „съдия“. Назначаването им е след решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Председателят на Районния съд Иван Калибацев им пожела да бъдат справедливи и достойни съдии и да чувстват удовлетворение от работата си. Гост на събранието бе изпълняващ функциите  председател на Окръжен съд – Пловдив Антония Роглева, която също пожела успешна работа на новоизбраните магистрати.

Всеки от новите съдии се представи пред колегите си. Деян Вътов идва от Окръжен съд – Смолян, Силвия Алексиева от Окръжен съд – Сливен, Мария Дългичева от Окръжен съд – Габрово, а Анна Дъбова от Окръжен съд – Пловдив.

От днес в Районен съд – Пловдив са командировани и трима младши съдии – Христо Иванов, Светослав Узунов и Зорница Тухчиева-Вангелова.

Ново попълнение сред служителите в Районния съд има и сред съдебните служители.

Като съдебни секретари започват работа днес две възпитанички на Националната търговска гимназия, а още една постъпва в понеделник.  И трите момичета взеха участие в Борсата за съдебни служители, която Районният съд организира през ноември м.г. Те ще работят на длъжността съдебен секретар до провеждането на конкурси. Пловдивският районен съд и Националната търговска гимназия от 2017 г. имат подписано споразумение за провеждане на производствена практика и сътрудничество.

1 2

Подобни статии

Top