Нови правила за прием в първи клас! Ето докога могат да се записват първокласниците в Пловдив

Готов е графикът за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година в общинските училища на град Пловдив

Общинската администрация уведомява родителите на родените през 2012 година деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2019/2020 година, че вече са ясни сроковете, според които ще бъде осъществено класирането и записването на децата им. От 2017 година е въведен централизиран електронен прием на учениците в първи клас в общинските училища на град Пловдив.

Новите правила за 2019 година са приети от Общински съвет – Пловдив, и в момента тече законоустановеният срок за влизането в сила на предвидените промени.

Утвърденият График на дейностите за 2019 година е публикуван на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“.

Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас.

Първото класиране ще бъде проведено на 5 юни 2019 година. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 15 април 2019 година. Предвижда се след тази дата да започне подаването онлайн в електронната система на заявления за участие в първото класиране.

1 2

Подобни статии

Top