Нови спортни съоръжения, площадки и екокътове радват малчугани и възрастни в Пловдивско

 Шест обекта, класирани като победители в Националния конкурс „Обичам природата и аз участвам“,

бяха изпълнени и приети само за месец на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив).

Благодарение на кампанията в близост до пощата в кв. „Тракия“, гр. Пловдив е облагороден терен.  Мястото е почистено от изсъхнали треви и храсти, внесена е нова почва и е презатревено.

Поставена е настилка от плочи, нови пейки, перголи и кошчета за отпадъци. В с. Златовръх, общ. Асеновград е изграден кът за спорт и релакс в парковото пространство на центъра на селото. Извършено е благоустрояване, монтирани са фитнес-уреди и пейки, които ще радват местните млади хора.

Четири са детските градини, които през септември се сдобиха с нови площадки и екокътове.

Това са пловдивските ДГ „Космонавт“ и ДГ „Люляк“, ДГ „Радост“ в с. Васил Левски, общ. Карлово и ДГ „Дружба“ в с. Избегли, общ. Асеновград.

Малчуганите вече се радват на нови детски спортни съоръжения, беседки и масички, монтирани върху модерни ударопоглъщащи настилки. Засадените цветя и храсти, поставените къщички за птици по дърветата и кошчета за разделно събиране на отпадъци ще възпитават децата в любов и отговорно поведение към природата.

Реализирането на всеки от проектите е на стойност до 10 000 лева (за общини и кметства) и до 5 000 лева за детските градини, като финансирането е осигурено от Предприятието за управление на дейностите по околна среда (ПУДООС), а контролът по изпълнението се осъществява и от представители на РИОСВ – Пловдив.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на ноември 2019 г., а за учебните заведения – до края на октомври 2019 г

Подобни статии

Top