Новият председател на пловдивската адвокатска колегия е Доротея Будакова - DC news

Новият председател на пловдивската адвокатска колегия е Доротея Будакова

Досега тя изпълняваше длъжността, замествайки Иван Демерджиев

Новият председател на Адвокатска колегия – Пловдив е Доротея Будакова. Изборите се проведоха през уикенда. Доротея Будакова изпълняваше длъжността Председател, замествайки Иван Демерджиев, понастоящем заместник-министър в служебното правителство на Стефан Янев.

Мандатът е до изтичане на мандата на Адвокатския съвет, а именно – до провеждане на следващо редовно общо събрание на адвокатите на Адвокатска колегия Пловдив, което се провежда по закон в последната седмица на януари.

Доротея Димитрова Будакова е адвокат, член на Пловдивската адвокатска колегия от 1992 г.

Завършила е Английската гимназия – Пловдив и право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

В момента е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Будакова и Кемалов“. Като действащ адвокат практикува в различни области  на гражданското право – главно в сферата на облигационното, търговското и вещното право, недвижими имоти, семейно и наследствено право, процесуално представителство и алтернативни способи за разрешаване на спорове. Кантората е специализирана и в областта на висшето образование и обслужва няколко университета в града, занимава се и с трудови спорове.  Работи с много корпоративни клиенти.

Юридическият й опит е: основател на Правна кантора Легаконсулт ООД, главен юрисконсулт на Съюз на ТПК-София, юрисконсулт на ВТО Булгаркооп-София, юрисконсулт на Туристстрой Пловдив и София, юрисконсулт на Търговия на едро – Пловдив.

Владее английски и руски езици. Омъжена е, има дъщеря и син, които също са юристи.

Доротея Будакова е избрана за член и зам.- председател на Адвокатски съвет Пловдив за мандата 2019 г. – 2022 г., а в последните три месеца е изпълняващ длъжността „Председател“, замествайки Иван Демерджиев, който е заместник-министър на правосъдието в служебното правителство на Стефан Янев.

Подобни статии

Top