Ново 20: Матури и за десетокласниците, в 12 клас пак

Четири матури ще се държат от догодина в десети клас.

Така сегашните деветокласници ще са първия випуск по новия закон, който ще има Национално външно оценяване и в десети клас. Родителите обаче вече се притесняват, съобщава БНТ.

Националното външно оценяване след 10-ти клас, догодина, ще бъде по два задължителни предмета – български език и литература, и математика, както и по два предмета по желание – чужд език и информационни технологии. Изпитът по български ще е тест от въпроси с избираем или свободен отговор, ще се създава и текст. По математика изпитът също ще е тест с различни по вид задачи.

Изпитите ще траят около 90 минути, поясни Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Съдържание в предучилищното и училищното образование“.  По литература ще се пише само за българските автори, изучавани от осми до десети клас.

Чрез изпитите по желание пък, учениците ще могат да получат сертификати за владеене на език и дигитални умения. На тестовете ще се пишат точки, които няма да се превръщат в оценки. Тези точки ще бъдат записани в удостоверението за завършен Първи гимназиален етап. В него ще влизат още средноаритметичните оценки по предметите от осми, девети и десети клас.

Точките и оценките до 10-ти клас не влизат в дипломата за средно образование

Изключително важно е родители и ученици да знаят, че точките, получени на Националното външно оцеляване след десети клас и всички оценки по различните предмети, получени в осми, девети и десети клас няма да влизат в дипломата за завършено средно образование. 

1 2

Подобни статии

Един коментар

  1. Абсурд написа:

    Задължителният образователен минимум по всички общообразователни предмети във всички български училища се получава до 10 клас. И накрая какво – това няма да бъде отразено в дипломата за средно образование !!! Не се ли усещат журналистите, че това е голям гаф на чиновник в МОН !!!

Top