Ново изобретение улеснява лекарите в тежкото ежедневие

Програма превръща речта на лекарите при преглед или манипулация в електронен текст

Ежедневието на лекарите у нас става все по-натоварено и всяка технология, която може да улесни тяхната работа, е полезна.

Доц. Стоян Михов, който е доктор на науките в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, ще представи нова система по време на уебинар, в който акцент е поставен върху етапните резултати от работата по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България” (е-здраве), създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 и финансирана от МОН.

Става въпрос за компютърна система, която да позволи на медицинските специалисти по време или след медицински преглед или манипулация да диктуват на глас съответна анамнеза, статус, епикриза или друг медицински документ.

„Системата преобразува автоматично речта, която се диктува, в електронен текст. По този начин се избягва необходимостта от въвеждането на съответната медицинска документация през клавиатурата. Така може да се ускори процесът на изготвянето на медицинските документи, както и да се повиши качеството им”, казва доц. Стоян Михов, който е ръководител на работен пакет от ННП е-Здраве, чиято задача е да реализира и имплементира прототип за компютърно подпомагане на изготвянето на медицинска документация.

Така ще се намали работата с мишка и клавиатура

Най-голям ефект се предвижда да се получи при специалности, при които по време на процедурите специалистите са ангажирани с други дейности — например в областта на образната диагностика, патология, хирургия и др. В последващ етап е възможно интегрирането на системата в действащите медицински информационни системи, с което още повече да се намали необходимостта от работата с мишка и клавиатура.

„В момента завършваме втората година на проекта. На този етап продуктът е на ниво втора версия на прототип. През третата година на ННП еЗдраве се предвижда да се реализира и тества интеграция на диктофона към действащи медицински информационни системи”, поясни още доц. Михов.

По думите му, в неговата група има множество научни резултати в областта на обработката на реч, които са публикувани и докладвани на редица научни форуми в областта.

„По-конкретно имаме резултати за методите за представянето на езикови модели и тяхното прилагане за целите на разпознаването на реч. Друг основен ресурс, който създадохме преди началото на ННП еЗдраве, е съставянето на специализиран корпус от записи със съответни транскрипции за целите на обучение на акустичен модел за разпознаване на реч”, съобщи още  докторът на науките в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.

Специалисти от три медицински университета са работили над записите

За целта са обработили над 2000 часа записи от пленарните заседания на Народното събрание. От тях са извлекли общо около 300 часа от 570 различни диктори. Записите са сегментирани на около 150000 изказа, всеки от които е в отделен файл и подравнен със съответна транскрипция.

1 2

Подобни статии

Top