Ново пътно трасе ще осигурява по-кратка връзка на село Осиково с Девин и Кричим

krichim

Отсечката е естествено продължение на съществуващия общински път Михалково – Кричим – Осиково

С решение на правителството в списъка с общински пътища в община Девин ще бъде включено ново пътно трасе от с. Осиково до републикански път III-866.

Участъкът е с дължина 8 км и ще осигурява по-кратка транспортна връзка на жителите на с. Осиково до общинските центрове в гр. Девин и гр. Кричим. Отсечката се явява естествено продължение на съществуващия общински път SML2071 /Ш-866, Михалково – Кричим – Осиково.

Включването на новото трасе е по предложение на кмета на община Девин, а целта е Общинската администрация да осигури добро техникоексплоатационно състояние на отсечката, пътната безопасност за ползвателите на пътя и да се подпомогне икономическото развитие и туризма в региона.

Подобни статии

Top