Насърчават осиновяването на бездомни животни в Асеновград

Акценти в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Асеновград

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Асеновград, с период на действие 2021 г. – 2024 г. вече влезе в сила.

Тя бе одобрена и приета от Общинския съвет в града. В нея са заложени няколко основни аспекта и цели за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Асеновград. Програмата предвижда средства в размер на 140 000 лева за улов и обработка за периода на нейната валидност.

Други 15 000 лева са заложени за изграждане на кучешка площадка и още 28 000 лева – за изготвяне на проект, с който да бъде създаден регионален приют, обхващаш общините Асеновград, Куклен, Лъки, Садово и Първомай.

Крайната цел на изпълнение на програмата е да се намали популацията на безстопанствените кучета, като по този начин ще се осигури по-безопасна среда за живот на жителите на община Асеновград.

Ето кои са приоритетните точки за изпълнение:

1. Извършване на преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Асеновград, целящо събиране на информация за броя и динамиката на популацията им.

2. Осъществяване на контрол и преброяване на домашните кучета чрез регистрацията им.

3. Чрез регистрация да се осъществи контрол над развъдниците за кучета.

4. Чрез масова информационна кампания да се повиши културата на отглеждане на домашни кучета и отговорността на собствениците им.

5. Насърчаване кастрацията на домашни кучета.

6. Да се насърчи осиновяването и поемането на грижи за безстопанствените кучета.

7. Осигуряване функционирането на стационарни и/или мобилни амбулатории за обработка, в това число кастриране, ваксиниране, маркиране, обезпаразитяване (външно и вътрешно) на безстопанствени кучета.

През периода за подаване на предложения по проекта в общинската администрация постъпиха предложения от неправителствени организации и заинтересовани лица. Община Асеновград се съобрази с тях и своевременно бяха отразени в програмата. По времето на редовното заседание на общински съвет бе отправено искане за допълнение.

Предложението от съветници касаеше допълване на Глава VII от програмата, което бе прието единодушно от местния парламент. Допълнението гласи: „Забранява се поемане на грижи, в това число и хранене на завърнати по места кучета, от страна на граждани и организации за защита на животните, ако последните не са подписали декларации по чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и не изпълняват задълженията по чл.49 от ЗЗЖ“.

А именно: „отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общините, обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места животни по чл.47, ал.3 и чл.50 от ЗЗЖ“. И още: „отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общините, заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации, както и вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни“.

Подобни статии

Top