Нуждата от втори линеен ускорител за КОЦ – Пловдив влиза на сесия

Онкоцентърът обслужва голям брой пациенти от Пловдив, Пазарджик, Смолян и Хасково

Комплексен онкологичен център-Пловдив има нужда от нов линеен ускорител от последно поколение, с пълен капацитет за лъчетерапия и с възможност за радиохирургия. Предложението за закупуване на техниката ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общински съвет – Пловдив по предложение на заместник-кмета Илия Кирчев, съобщават от пресцентъра на Община Пловдив.

КОЦ разполага с един линеен ускорител, закупен при изграждане на лъчетерапевтичния комплекс в центъра през 2015 година. След пускането на техниката в действие Центърът е осъществил лечението на над 2400 пациенти. Необходимостта от закупуването на още един ускорител от последно поколение е продиктувано от големия брой хора, обслужвани от онкоцентъра от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян и голяма част от област Хасково.

Линейният ускорител във втора база, закупен през 2015 година, бе планиран да издържи 10 години. С оглед на по-голямото натоварване, на което е подложен, като работи по 15-16 часа на ден, се изхаби за тези пет години. Профилактиката ни лишава от ползването му, а в това време пациентите не могат да чакат. Само за 2019 година в Пловдив новозаболелите са над 3300 души – трябва ли тези хора да бъдат пращани да се лекуват в чужбина„, обясни д-р Цветков.

Със свой доклад вх. № 203Д-172 от 29 януари 2020 г. до кмета на Община Пловдив управителят на той отново заявява инвестиционно намерение за закупуване на техниката. Пандемията от COVID – 19 обаче забави стартирането на процедурата по закупуване на техниката. КОЦ-Пловдив вече е провел пазарно проучване за стойността на линеен ускорител, както и на евентуалните източници на финансиране за закупуването му.

Към момента две конкурентни фирми са подали ценови оферти, надяваме се, че когато се обяви състезанието, в условията на конкуренция, цената ще падне„, заявява д-р Цветков. Единственият финансов инструмент с преференциални условия, който може да се използва за лечебни заведения, е ресурс по инициатива JESSICA на Регионален фонд за градско развитие. Срещи и разговори с представители на фонда са започнали още през август миналата година.

За да може КОЦ-Пловдив да се оборудва с нужната апаратура, заместник-кметът на Пловдив Илия Кирчев направи две предложения до Общинския съвет.

Първото е изменение на инвестиционната програма на КОЦ, одобрена от местния парламент през юли 2018 година. Става въпрос за отпускането на средства за закупуването на хибридна СПЕК/КТ система, гама камера и томограф. Прогнозната стойност на тези системи, заедно със сграда за тях, е около 1 400 000 лева без ДДС.

Второто предложение на заместник-кмета Илия Кирчев е за разрешаване на управителя да закупи въпросния нов линеен ускорител, който е последно поколение, с пълен капацитет за лъчетерапия и с възможност за радиохирургия след провеждане на обществена поръчка по реда и условията на Закона за обществените поръчки на стойност до 5 000 000 лв. с  ДДС, включваща доставка и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, както и разходите по преустройството на съществуващата сграда за лъчелечение.

Предлага се също управителят на онкоцентъра да сключи договор за инвестиционен кредит по инициативата JESSICA, предоставен от Регионален фонд за градско развитие за въпросния линеен ускорител.

 

Подобни статии

Top