Няма да има високо строителство в Асеновград

Засилен интерес към обсъждането на проекта на ОУП в Асеновград

Хората имаха възможност да задават въпроси и да отправят предложения директно към главния архитект на общината.

Проектът за Общ устройствен план (ОУП)на Асеновград и прилежащите му землища бе обсъден при засилен интерес. На общественото обсъждане присъстваха граждани, общински съветници и представители на различни институции и организации. Всеки желаещ получи възможността да направи изказване, да зададе въпрос, да отправи предложение или да коментира плана.

Темите, касаещи публичността, бяха обсъдени и разяснени на момента. За частните случаи ще се отдели специално внимание, като всеки от жителите на общината, попитал за личен проблем, свързан с ОУП и изискващ по-продължителна дискусия, бе поканен в кабинета на главния архитект Петко Прокопиев в удобно и за двете страни време, за да се уточни разрешаването на съответния казус.

Сред изказващите се беше и един от бившите председатели на Общински съвет – Асеновград Георги Коройчев. „Искам да благодаря на настоящото ръководство, че състави този план, който трябваше да е готов много отдавна. Асеновград oще преди беше град на ниското строителство. Имам приятели, които са в чужбина. И щом дойдат в Асеновград във времето, когато цъфтят бадемите, се възхищават на красотата на нашата природа. В целия свят се прибягва до ниско строителство и затова съм благодарен, че и в града ни е заложено точно такова на определени места. Искам също да благодаря за това, че още в предишния мандат на доктор Христо Грудев се направиха няколко кръгови кръстовища, които облекчиха движението на автомобили. Това е единственият кмет, който се осмели да направи нещо и остана в историята“, посочи Коройчев.

Общественото обсъждане се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки. ОУП ще бъде предложен за разглеждане и гласуване от Общински съвет – Асеновград, чиято е последната дума за приемането му.

Подобни статии

Top