Няма да се продават знакови имоти в Пловдив - DC news

Няма да се продават знакови имоти в Пловдив

Прие се да бъде отчужден терена в парка до хотел „Санкт Петербург“

С 34 гласа, 12 против и 1 въздържал и някои корекции бе приета годишната програма за общинските имоти в Пловдив.

Разглеждането й започна с редица предложения от групите в Общинския съвет. Първи Евелин Парасков от Съюз за Пловдив поиска от трибуната да отпадане продажбата на сгради – паметници на културата в централната градска част и те да бъдат дадени на концесия или под наем. Той настоя  за отчуждаването на терена в парка при хотел Санкт Петербург. Впоследствие предложението му бе прието от вносителя.

Въпреки че Веселина Александрова представи шест отделни предложения на Демократична България – нито едно от тях не бе прието. Те бяха свързани с определянето на парцели за озеленяване в междублоковите пространства, сградите с висока архитектурна ценност, необходимостта от терени за спортни игрища и  терена за многоетажен паркинг при ТЕЛК.

Независимият съветник Слави Георгиев заяви, че в програмата за общинските имоти няма нито един мотивационен текст в нея и предложи създаването на три отделни глави – за имот за озеленяване, за общинска инфраструктура, вкл. детски градини и училища, както и за идентифициране на междублоковите пространства. Мнозинството обаче не одобри това.

ГЕРБ  пък предложиха осигуряването на помещение под наем за Дружеството на пловдивските художници в район „Централен“  и отпадането на терени за озленяване и добавянето на парцел за паркинг. Тяхното предложение се прие.

Николай Радев от БСП коментира, че явно хубавите парцели за продажба вече започват да свършват.

Съветниците утвърдиха icyf  избора на Илко Търпов за управител на новото общинско дружество „Екобус“.  Той бе и единственият кандидат в конкурса за обявения пост.

„В негово лице виждаме един сериозен човек, академичен, извървял извървял дълъг път в системата на БДЖ  , електроинженер, преподавател, подготвя кадри за техническите длъжности и е подходящ за длъжността“, отбеляза зам.-кмета по транспорт Тодор Чонов.

От трибуната на местния парламент Търпов заяви, че предстои концепцията за дружеството да бъде раработена в детайли, а конкретните намерения ще бъдат представени след 2 месеца.  С  20 автобуса и 2 линии не могат да бъдат конкуренция на сегашните фирми, но ще се акцентира на екологичния фактор при електрическите транспортни средства, каза той.

Относно кадровата политика на дружеството Търпов обяви намерението си назначавнето на жени за шофьори. „Жените са по-устойчиви в едни монотонни системи на работа и много повече издържата на риск и стрес в градския транспорт,а  шофьорите там са на едно от първите места по стрес“, каза още Търпов.

Източник: Радио Пловдив
Top