Облак прах на Пазарджишко от кариерите на Белащица (СНИМКИ)

РИОСВ – Пловдив установи нерегламентирано замърсяване на площадка за обработка на инертен материал

РИОСВ – Пловдив извърши незабавна проверка след получен сигнал за запрашаване на Пазарджишко шосе от дейността на площадка за обработка на кариерен материал. На място експертите установяват запрашаване в района на обекта, а на главния път – на 7 км от Пловдив за Пазарджик, е образуван облак от прах.

За констатираните нарушения екоинспекторите издадоха предписания за предприемане на мерки, свързани с почистване на площадката  и оросяване с цел недопускане на неорганизирано емитиране на прах в атмосферата. Екоинспекцията разпореди също да се преустанови извозването на натрошения материал, до създаване на необходимите условия.

Срокът за изпълнението е незабавен.

При последващ контрол експертите са установили,

1 2

Подобни статии

Top