Областният управител се срещна с кмета на Пловдив Здравко Димитров - DC news

Областният управител се срещна с кмета на Пловдив Здравко Димитров

Двамата обсъдиха подготовката на парламентарните избори, почистването на р. Марица и успешното финализиране на новия ОУП на Пловдив

Община Пловдив ще съдейства с всичко необходимо за подготовката и нормалното протичане на изборния процес. Това стана ясно след среща на областния управител на област Пловдив Ангел Стоев с кмета на Пловдив Здравко Димитров.

Общината ще осигури отново помещения за 16 РИК – Пловдив град, чийто състав се очаква да бъде определен от ЦИК до края на тази седмица. Ангажира се също да помогне с техника за разтоварване на машините за гласуване, както и с всичко допълнително необходимо.

Областният управител коментира с кмета Здравко Димитров и опасенията на „Бизнеса за Пловдив“ за състоянието на коритото на река Марица на територията на областта и града. „Като областен управител ще предприема конкретни стъпки за почистване на реката, в частта, ангажимент на държавата, но е необходимо да синхронизираме действията си с Община Пловдив, за да не се стигне до опасност от високи води в рамките на града“, заяви Ангел Стоев. Здравко Димитров заяви, че Община Пловдив е наясно с проблема и също работи за неговото решаване. Той припомни, че в началото на 2021 г. общината стартира директна процедура по възлагане на цялостното почистване на коритото и укрепване на подпорните стени, където те са компрометирани, но процедурата бе прекратена. „Целта ни беше да направим обективно пазарно проучване за стойността на дейностите и изготвяне на технически инвестиционен проект“, коментира кметът. В момента върви обществена поръчка за обследване и проектиране. Общата дължина на речното корито, което ще бъде обследвано, е 13 км.

Във връзка с финализирането и окончателното приемане на новия Общ устройствен план на Община Пловдив, областният управител пое ангажимент да съдейства за ускоряване хода по придвижване на документацията през всички регионални държавни институции и министерства.

По-рано днес стана ясно, че на свое заседание експертен съвет към Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ) в Пловдив единодушно е одобрил коригираната екологична оценка на Общия устройствен план (ОУП).

Припомняме, че на 1 август докладът с корекциите беше внесен от главния архитект на общината Димитър Ахрянов в екологичното ведомство. Тогава той коментира, че за предприемане на стъпки по завършване на ОУП трябва общинската администрация да получи информация за местообитанията на животните от Българското дружество за защита на птиците. Необходимата документация беше получена в средата на юли и данните от нея бяха нанесени от проектантите в коригираната оценка.

Становището от днешното заседание на съвета ще бъде качено на сайта на РИОСВ, след което предстои разглеждане на предварителния проект с нанесените корекции от Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към общината и поредица от съгласувателни процедури до окончателното приемане на плана.

Актуализацията на Общия устройствен план ще реши редица градоустройствени предизвикателства на Пловдив, най-вече свързани с темите на презастрояването и зелените площи.

На финала на срещата с областния управител кметът Здравко Димитров използва възможността да покани лично областния управител на тържествата по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия и Празник на града – 6-ти септември и да обсъди с него хода на подготовката им.

Подобни статии

Top