Облекчават се изискванията за провеждане на присъствен учебен процес във висшите училища

Присъствено обучение ще е възможно при 50% заетост на помещенията по време на лекции

От понеделник, 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища, освен при прилагане на подхода „зелен сертификат“, се допуска и при изпълнение на следните условия:

  • въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;
  • създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията;

Облекчаването провеждането на присъствения учебен процес във висшите училища е предвидено в заповед на министър Сербезова, издадена днес.

Задължително остава изискването за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.

С пълния текст на Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Подобни статии

Top