Обновиха междублоково пространство в Асеновград (СНИМКИ) - DC news

Обновиха междублоково пространство в Асеновград (СНИМКИ)

Площта на обновеното междублоково пространство е 2300 кв. м.

Междублоковото пространство на кв. 207 в Асеновград е напълно обновено. Разположен е паркинг с 14 паркоместа. Тротоарът около него се реновира в момента. Ремонтът стартира през ноември миналата година.

На запад и на север е изградена малка паркова зона, в която се запазват съществуващите дървета. Обособена е алея с пейки и кошове за отппадъци – за връзка между паркингите. Монтирана е беседка, която е с площ около 15 кв. м и има 12 места за сядане. Към нея е предвидено да има пейки и кошчета.

В северната и западната част е изграден още един паркинг, също с 14 паркоместа. Създадена е и нова вътрешна улица, свързваща двете съществуващи пътни артерии.

Всички паркоместа са разположени така, че да запазят съществуващите дървета и подходи. На същите места остават металните гаражи, като се оформя подходът към тях и входовете на жилищните сгради.

За отделяне на паркоместата са изградени ивици от бетонови павета с червен цвят. За оформянето на тротоарите са използвани бетонови бордюри – светлосиви, между тротоари и улици, паркинги и съществуващи асфалтови настилки. Към озеленените площи са поставени светлосиви бордюри.

Изградената паважна настилка има възможност да се демонтира и монтира отново, ако се наложи подмяна или полагане на нови подземни комуникации и ремонт на съществуващи. По този начин няма да се къртят асфалтови или бетонови настилки.

Изградено е отводняване на целия терен чрез дъждоприемни шахти и нова дъждобранна канализация.

Площта на обновеното междублоково пространство е 2300 кв. м.  Чрез цялостното му обновяване бе подобрена средата и се осигури достъпна среда за жителите в тази част на Асеновград. Благоустрояването допринесе за това, междублоковото пространство да придобие съвременен европейски вид с осигурени удобства за ползване.

Подобни статии

Top