Обновиха парка в кв. Секирово за 25 хиляди лева

Община Раковски  отпусна 15 000 лева, от тях около 7000 лева са  за бордюри и тротоари

Община Раковски    облагороди съществуващия парк на ул.“Петър Богдан“ в кв.Секирово. Отпуснатите средства са от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за реализация на проекти с екологична насоченост/ПУДООС/.

Проектът  с име“ Реновиране на участък от зона за отдих“  е   на стойност 10 000 лв. и е номиниран в Националния конкурс на Предприятието „За чиста околна среда“ за 2018 г.

Дейностите, които са  реализирани са обособяване зони за  игри и отдих, затревяване, зацветяване и залесяване , пейки и кошчета за отпадъци, доставка и монтаж на съоръжения за детска игра и спорт пригодени за хора в неравностойно положение и с физически увреждания.

 

Тъй като средствата са недостатъчни, за да придобие парка завършен вид, община Раковски  направи това с местни средства извън проекта.

Разходваната  сума от общинския бюджет е 15 000 лв., от тях около 7000 лв. за бордюри и тротоари, а останалата сума за люлки, въртележки  и катерушки.

Подобни статии

Top