Обновяват 50 площадки в детските градини на Пловдив

50 площадки в 25 детски заведения в Пловдив ще бъдат обновени, ще бъдат изградени 9 нови къта за игра и ще бъдат реновирани 41 съществуващи.

Почти 185 хиляди лева от бюджета на Община Пловдив ще бъдат разпределени тази година за проектиране и изграждане на новите детски площадки или за ремонт и сертифициране на съществуващите в общинските детски градини.

Програмата за ремонт и изграждане на детски площадки в детските градини е част от Общинската образователна програма 2017-2019. Право да кандидатстват по нея имат общинските детски градини, отговарящи на критериите.

Максималната сума за финансиране от страна на Община Пловдив е в размер на 70 %, но не повече от 4 200 лв. за една детска площадка, другата част ще бъде съфинансирана от заведенията.

Броят на финансираните детски площадки в една детска градина, както и общият брой на всички одобрени за финансиране общински детски градини, зависи от броя на кандидатстващите.

Подобни статии

Top