Обновяват детска градина и училище в Пловдив с над 18 млн. лв.

Ремонтът ще бъде по ОП „Региони в растеж“

Над 18 млн. лв. ще бъдат вложени в реновирането на детска градина и училище в Пловдив. ЦДГ „Перуника“ и СУ „Любен Каравелов“ ще бъдат ремонтирани със средства от ОП „Региони в растеж“, съобщиха от община Пловдив.

Днес ще бъде направена първа копка на строителните дейности в детската градина и учебното заведение.

Общата сума на проекта, по който те ще бъдат ремонтирани е  18 106 266.94 лева. Близо 16 млн. лева е безвъзмездната финансова помощ, а собственият принос на общината възлиза за 2 152 000 лева.

По време на ремонта ще се подобрят условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив.

Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците.

Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Периодът за реализация на всички дейности по проекта е 30 месеца.

Top