Оброкът намира място в изложба в Етнографския музей - DC news

Оброкът намира място в изложба в Етнографския музей

Оброкът намира място в изложба в Етнографския

Оброкът – израз на човешките мечти и страхове

Изложба „Вотиви“ ще бъде открита тази вечер в 18.00 ч. в Регионалния етнографски музей в Пловдив. Изложбата е организирана от Националния етнографски музей и представя разказ за вотивите – стар, колкото света. Това е приказка за предметните изражения на хилядолетните човешки надежди, мечти, страхове, молби за здраве, за рожба, за изцеление, за благополучие, за здраве на животните и плодородие.

Терминът „вотиви“ се извежда от латинската дума ex-voto и на български най-общо означава вричане, оброк. Народът ни ги е наричал оброци.

Думата оброк се използва както за акта на самото обричане

или обещание, така и за обречения предмет. Почти всичко, без оглед на размер, тегло, форма, а понякога и функции, може да се превърне в оброк, ако е посветено на бог/божества. Този начин на поднасяне на дар на боговете, съчетан с молба, води началото си още от неолита и е един от начините за установяване на пряк контакт с божеството.

„От подобни традиции са останали само спомени и артефакти, които могат да се видят в различни музеи по света, но практиката все още е жива и днес. И като във всяка традиция, и в тази, в хода на времето са настъпили различни промени и трасформации. Това ни подтикна да издирим вотивите в колекциите на българските музеи и да ги представим за първи път заедно пред широката публика“, разказват организаторите.

В изложбата се представят вотиви

от колекциите на Националния етнографски музей (НЕМ), Националния исторически музей (НИМ), Регионалните исторически музеи (РИМ) в Бургас, Габрово, Хасково, Шумен и Ямбол, Регионалния етнографски музей (РЕМ) – Пловдив, Етнографски музей – Варна, Историческите музеи в Малко Търново, Средец и Попово и Етнографския музей на открито „Етър”.

Експозицията е осъществена в рамките на проекта „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността” на Българската академия на науките, финансиран от дарение на г-н Петър Манджуков.

Изложбата ще продължи до 12 ноември 2017 г.

Подобни статии

Top