ОбС упълномощи Ясен Михайлов да гласува против апорта на акциите на община Варна в "Пълдин Туринвест" - DC news

ОбС упълномощи Ясен Михайлов да гласува против апорта на акциите на община Варна в „Пълдин Туринвест“

След бурни дебати…

Общинският съвет в Пловдив гласува единодушно представителят му Ясен Михайлов да гласува против Община Варна да апортира в смесеното дружество „Пълдин Туринвест“ чрез непарична вноска акциите си в „Международен панаир – Пловдив”, като по този начин да вдигне капитала на дружеството. Преди това съветниците одобриха, макар и на кантар, предложението на Веселина Александрова от ДБ Михайлов да гласува против увеличаването на капитала, като използва механизма за защита на общините в смесени дружества, а ако все пак се приемат, кметът Здравко Димитров да обжалва решението.

„Да спрем апорта на акциите на община Варна, защото иначе делът на Пловдив ще спадне до 22,9%“, призова тя от трибуната на Общинския съвет.

Дебатите как да се гласува на днешното общо събрание на „Пълдин Туринвест“ бяха бурни, а в тях на практика участваха и пловдивчаните, дошли да протестират против приемането на Общия устройствен план малко по-късно.

В началото представителят на гражданите Филип Доминов, който бе допуснат да се изкаже, припомни, че Международният панаир е най-големият в Югоизточна Европа и призова общината да използва блокиращата си квота. „Днес е единственият шанс пловдивският панаир да не стане герговски панаир“, категоричен беше той.

Веднага след това адвокат Николай Василев призова ОбС да запази за поколенията Пловдивския панаир, тъй като е сред символите на Пловдив.

Независимият общински съветник Георги Величков подчерта, че Пловдив има 2 стратегически обекта – летището и Панаира, като и двата се водят умишлено към унищожаване. „Панаирът гине сега, идеята е да се даде без пари на частни лица“, каза той.

„Единственото позитивно нещо, което се случва днес е, че Пловдив има гражданско общество. За огромно съжаление днес присъстваме на една отдавна загубена битка, която започва през 90-те години с продажбата на палата №5 на Панаира в Пловдив. Ние много забравяме, че в „Пълдин Туринвест“ бяха апортирани не само акциите на пловдивския панаир, но и много имоти в Стария град. Немалка част от тези имоти вече са продадени“, посочи съветникът от „Автентична лява БСП“ Николай Радев. Директорът на ЕГ „Пловдив“ заяви, че ако не апортира акциите си в „Пълдин Туринвест“, община Варна ще ги продаде на друг инвеститор, затова предложеният вариант, представителят на ОбС да гласува „за“ е „най-малкото зло“.

От своя страна съветникът от ДБ Владимир Славенски посочи, че Община Пловдив трябва да започне процедура панаирът да бъде обявен за паметник на културата.

Припомняме, че ако общото събрание на „Пълдин Туринвест“ днес приеме община Варна да апортира чрез непарична вноска акциите си в Международния панаир, като по този начин се вдигне капитала на дружеството, морската община ще стане акционер в смесеното дружество и ще придобие 8,4% от акциите. Тези на Георги Гергов ще паднат на 68,7% , а на Община Пловдив до 22,9%.

От тази промяна обаче „Пълдин Туринвест” ще притежава близо 80% от акциите на Панаира срещу 20% на държавата. Към днешната дата смесеното дружество държи 50,84% от акциите.

Извънреднто общо събрание на акционерите е насрочено за днес от 12 ч.

Едната точка е за  увеличаването на капитала на дружеството от 177 984 899 лв. на 194 299 299 лв. Това ще стане чрез издаване на нови 16 314 400 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите. Всяка акция е с номинална и емисионна стойност на всяка една от по 1 /един/ лев. Условието е новите акции да се запишат от определено лице, а именно Община Варна.

Другата важна точка в ИОСА е предложението да отпадне предимството на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението по причини, изложени в доклад на Съвета на директорите на „Пълдин Туринвест“ АД.

За да се случи всичко това, извънредното събрание трябва да промени и устава на дружеството. Една от позициите тук предвижда акционерите да се разпореждат с акциите си в полза на друг акционер без ограничения.

Припомняме, че преди седмица ВАС прекрати делото за прехвърлянето на акциите на държавата в Панаира към Община Варна. Така морската столица притежава 29% от дяловете в пловдивския панаир.

Подобни статии

Top