Обсъдиха първите мерки към възстановяване дейността на Фонда за развитие на Летище Пловдив - DC news

Обсъдиха първите мерки към възстановяване дейността на Фонда за развитие на Летище Пловдив

На следващото заседание УС ще се запознае с финансовото състояние на Фонда

Членовете на управителния съвет на Фонда за развитие на Летище Пловдив обсъдиха съживяването на структурата с привличането на нови общини и изработването на политика за подобряване на пътникопотока и товарите. В първото работно заседание участваха председателят на съвета на директорите на летище Пловдив Дойчин Ангелов, изпълнителният директор Красимир Пешев и кметовете, съставляващи управителния съвет на Фонда – Павел Михайлов, кмет на община „Родопи“ и на Чепеларе Боран Хаджиев.

Първите мерки в бизнес програмата на Фонда е разширяването му, като бъдат проведени срещи с големите общини от Южен Централен район – Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян. Предстоят разговори със Стара Загора, Карлово и Казанлък.

„Готови сме за всяка община, която прояви интерес, да направим презентации, да проведем разговор и да организираме работна среща“, заяви председателят на съвета на директорите Дойчин Ангелов. Той беше избран да представлява Фонда по време на представяне на важността, неговите функции и ползите за развитието на новите общини.

Подкрепа към усилията за разширяването и развиването на Фонда изразиха кметовете на двете общини Павел Михайлов и Боран Хаджиев.

„Преките ползи от това членство за жителите и икономиката на общините ще са големи. Потенциалът на нашия регион е огромен в областта на туризма. Летището осигурява и достъпност на региона, като свързва не само общините от Пловдивска област, но и целия Южен централен район“, обединиха мнение двамата кметове.

Предстои провеждане на ново заседание, на което управителният съвет ще бъде запознат с финансовото състояние на Фонда за развитие на Летище Пловдив.

Подобни статии

Top