Обсъждат дългосрочния дълг за 113,5 млн. лв. за 11 инфраструктурни проекти в Пловдивв

Общината ще използва парите за 11 инфраструктурни проекта и модернизация на техниката на двете комунални общински предприятия

Обществено обсъждане на намерението на община Пловдив за поемане на общински дългосрочен дълг, чийто максимален размер ще бъде 113 501 750 лв., ще се проведе днес от 17:30 ч. в залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ №20.

Заемът ще обезпечи финансирането на 11 инфраструктурни проекта, за които Община Пловдив може да кандидатства за финансиране по Фонд за градско развитие за Южна България по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с инвестиционен проект„Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“. Това са:

 1. Пробив „Модър – Царевец“
 2. Пробив „Водна палата“
 3. Изграждане на нов мост над река Марица
 4. Реконструкция на ул. „Царевец“
 5. Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“
 6. Разширение и реконструкция на бул. „Марица – север“
 7. Реконструкция и разширение на ул. „Кукуш“ от надлез „Родопи“ до бул. „Македония“
 8. Реконструкция и рехабилитация на ул. „Митрополит Панарет“
 9. Туристически информационен център
 10. Естетизация и рехабилитация на подлез „Баня старинна“
 11. Многоетажен паркинг.

Също така е представен проект за модернизация на техниката и оборудването на общинските фирми „Чистота“ и „Градини и паркове“.

Двата проекта са представени в две отделни презентации, които можете да видите на сайта на Община Пловдив.

Финансирането ще е от Фонд за устойчиви градове, а дългосрочният общински дълг ще бъде погасяван чрез собствени бюджетни средства. Той ще бъде обезпечен с учредяване на пореден залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Пловдив; с финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Пловдив, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Пловдив – www.plovdiv.bg, а поканата може да видите ТУК.

Подобни статии

Top