Обсъждат дигитализацията на земеделието в Пловдив

Дискусията Агробизнес 2020“ се организира от Клуб Investor

Зам.-министърът на земеделието Вeргиния Кръстева ще открие в 11.00 ч. форум за дигитализацията в земеделието и ролята на държавата и бизнеса при внедряването на иновациите в селското стопанство. Форумът „Агробизнес 2020“ се организира от Клуб Investor . По време на събитието основен акцент ще бъде поставен върху новите технологии в сектора и младите хора, които навлизат в него.

В годината на изборите за нов Европейски парламент и на излизането на Великобритания от Общността (БРЕКЗИТ) старите и нови въпросите, свързани с бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) и нейното структуриране в рамките на ограничен бюджет, остават в дневния ред – до момента, в който окончателно не бъде прието бъдещото законодателство.

Това ще се случи точно през 2020 година, когато новите политици трябва да заявят дали ще запазят структурата на предложените от старата Еврокомисия проектодокументи, или ще въведат нови радикални стъпки спрямо политиките на ЕС, свързани със сектор земеделие.

На форума ще се обърне особено внимание на младите хора, навлизащи в земеделието и ще бъдат потърсени отговорите на въпросите, защо в агросектора се говори рядко за стартъпи (start up) като проводници на иновативното мислене, защо липсват алтернативни форми на тяхното подпомагане, защо финансовите инструменти като рисково кредитиране или гаранционни фондове се прилагат не така масово, както това става в останалите държави в ЕС?

Подобни статии

Top