Обсъждат как да се достави вода до Пловдив от каскада „Доспат-Въча“

Кръгла маса събира депутати, кметове, бизнес и граждани

Областният управител на Пловдив Здравко Димитров организира Кръгла маса-дискусия на тема:„Водоснабдяването на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат – Въча“ – предпоставка за подобряване качеството на живот и съществен фактор за устойчиво икономическо развитие на региона“.

Кръглата маса, на която са поканени депутати, представители на различни институции, кметове от общините в областта, бизнес структури,  неправителствени организации и граждани, които имат отношение към чистотата на водата в населените места от региона, ще се състои днес, 17 юни 2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на 2 ет. в Областна администрация  Пловдив.

Качеството на обществените услуги определя облика и възможностите за икономическо развитие на всеки един регион, община и населено място. Основно място в този сектор заема дейността ВиК, чрез която се предоставя най-важната и жизнено-необходима услуга на обществото – доставката на питейна вода и отвеждането на отпадъчните води. Дейността и качеството на тази услуга касае всички.

Обезпечаването на качествена питейна вода има пряко отношение към подобряване на условията на живот, здравето и живота на населението, възможността за нормално функциониране на местната икономика и привличане на нови инвестиции за нейното развитие.

1 2

Подобни статии

Top