Обсъждат несъответствията на пазара на труда в Пловдив

Работна среща за търсене и предлагане на труд в България организира сдружение „Солидарна България“ в Пловдив.

Целта на срещата е изясняване на причините за несъответствията на пазара на труда.

Работодателите твърдят, че има ясно изразен недостиг на работници. От друга страна българските работници продължават да напускат страната, което донякъде е и причината за официалното намаление на броя на безработните.

Както признават и държавните институции, голяма част от реално безработните не намират смисъл да се регистрират в бюрата по труда, следователно реалната безработица е значително по-висока. Същевременно Министерството на труда и социалната политика години наред се опитва да прогнозира нуждите от специалисти в различни икономически сектори, за да коригира предлагането спрямо търсенето на трудовия пазар. Без успех.

Големият брой неизвестни води до прилагането на все по-хаотични управленски мерки.

В рамките на настоящото проучване ще бъдат проведени три регионални срещи между работодатели, синдикални организации и местни бюра по труда, с цел уточняване на причините за нивата на заетост и безработица.

Сред градовете, които ще бъдат посетени са: Варна, Казанлък и Пловдив. Трите града имат различни специфики – някои са с много ниска безработица, други с висока. Варна е избрана поради наболелия проблем със сезонните кадри по Черноморието. Изводите ще бъдат описани във финален доклад.

Анализът ще завърши с препоръки към управляващите за коригиране на дефектите при търсене и предлагане на труд в България. Изводите и препоръките ще станат част от официални становища и позиции на синдикати, ще бъдат  представени на срещи с парламентарно представени партии.

Подобни статии

Top