Обсъждат облагородяването на градската среда на кръгла маса в Пловдив

Дискусиите ще бъдат свързани с управлението на отпадъците

Кръгла маса на тема “Споделена отговорност за устойчиви градове – добри практики, предизвикателства и визия“ организира днес Сдружение “БГ Бъди активен”  в Пловдив. Форумът ще се проведе от 11:00 ч, в Малката базилика.

Събитието е посветено на опазването и облагородяването на градската среда чрез успешно партньорство между граждани, институции и бизнес. Темите на дискусиите ще бъдат свързани с управлението на отпадъците, добри практики и иновации в общините, информираност, успешни партньорства, рециклиране, споделена отговорност за устойчива и чиста градска среда.

Кръглата маса е част от фестивална програма „Град след пандемия“, в рамките на проекта на БГ Бъди активен “Партньорство за красива и чиста България“, част от дългосрочната програма на сдружението “_Място България”. Целта е  промяна на представите на местните администрации и жители относно начина, по който физическите пространства могат да се използват, облагородяват и поддържат, както и как градовете и начинът ни на живот влияят върху общото ни здраве и добруване.

Поканени са представители на Изпълнителната агенция по околна среда, Община Пловдив, НСОРБ, Асоциация на еколозите от общините в България; Българска асоциация по рециклиране; кметове на населени места от цялата страна; РИОСВ Пловдив;
представители на бизнес и НПО сектора; организации за оползотворяване и рециклиране на отпадъците и други.

Подобни статии

Top