Обсъждат онлайн Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив

Ще бъдат представени резултати от проучванията сред гражданите

Публичен онлайн  форум във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ще се проведе днес от 10.30 ч.

В рамките на първата част на форума ще бъдат представени резултати от проучванията сред гражданите и заинтересованите страни, изводи от анализа на територията и резултати от проведените тематични фокус-групи със заинтересованите страни, в т.ч. представители на администрацията, местния бизнес, образователни институции, културни институции, социални и здравни институции, НПО и медии.

Втората част е посветена на  цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027 г.,  ще бъде представен интегрирания подход за развитие през новия програмен период и ще бъдат обсъдени конкретни проектни идеи и ключови стратегически проекти за развитие на общината, които да се заложат за реализация и изпълнение през 7-годишния период на действие на този изключително важен за общината и нейното развитие планов документ.

Очакваната продължителност на форума е до 2 астрономически часа. 

Подобни статии

Top