Обсъждат отчета за изпълнение на бюджета на община Брезово за 2020 г.

Отчетът за изпълнение на бюджета e публикуван на интернет страницата на общината

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Брезово за 2020 г. ще се състои днес от 10.00 ч. в заседателната зала на общиннската администрация на 4-я етаж.

Публичното обсъждане е организирано от председателя на Общински съвет  – Брезово на основание чл. 140 ал. 4 от Закона запубличните финанси, ввъ връзка с чл. 50, ал. 3 от Наредбата за съставяне, приемане, изпълнения и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на община Брезово.

Поканени са всички жители на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителсвени организации и цялата общественост.

Отчетът за изпълнение на бюджета на общината за миналата година е публикуван на интернет страницата на общината.

Подобни статии

Top