Обсъждат план-приема за гимназиите в Пловдив и областта

На заседание в Областна управа ще стане ясно в какви паралелки ще учат бъдещите гимназисти

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие ще проведе от 11.00 ч. в конферентната зала на Областна управа – Пловдив заседание, на което ще бъде обсъден и съгласуван Държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за учебната 2020/2021 г.На 14.02.2020 г.

На заседанието ще присъстват представители на общините на територията на област Пловдив,  РУО – Пловдив, синдикатите,  работодателските, неправителствени и браншови организации.

Подобни статии

Top