Обсъждат поемането дълг от 19 млн.лв. за Водния проект

В залата на Общинския съвет ще бъдат допуснати най-много 30 души заради COVID обстановката

Обществено обсъждане за намерението за поемане на нов общински дълг, свързано с необходимостта от осигуряване на средства за реализацията на „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ ще се проведе тази вечер от 18:00 в залата на Общински съвет – Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация под тепетата.

Заради актуалната епидемиологична обстановка в залата няма да бъдат допуснати повече от 30 души. Всички присъстващи трябва да носят предпазна маска и да спазват дистанция.

Общественото обсъждане ще се излъчва директно на Фейсбук страницата на Община Пловдив, където граждани и медии ще могат да задават своите въпроси и да им бъде отговорено в реално време.

Общественото обсъждане е във връзка с изпълнение на Решение № 22 на Общинския съвет от 11.02.2020г. за осигуряване на съфинансирането на Водния проект, Община Пловдив организира обществено обсъждане за поемане на дълг в размер на 19 млн. лева.

Общата стойност на Интегрирания проект за водите е 113 143 706,65 лв.

От тях БФП 78 884 281,67 лв. и собствен принос 16 608 658,40 лв. без ДДС. Дългът е в размер до максималния, одобрен от Общинския съвет и ще бъде теглен от „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (фонд „ФЛАГ”).

Целта на проекта е да се гарантира оптималното отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

Продължителността на проекта е 48 месеца, а с реализирането му ще се гарантира оптималното отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи.

Ще бъде подменена 13,428 км второстепенна канализационна мрежа, както и 708 сградни отклонения и ще се изгради нов колектор с дължина 2,746 км. С това ще се осигури достатъчен капацитет на системата за нормалното на оттичането на смесените води в дъждовно време, за да не става наводнения.

Двата колектора (съществуващият и новият), работещи успоредно, ще имат необходимия капацитет за поемане на максималния отток. Ще се намали и честота на аварии по водопроводите, която е главната причина за действителните загуби във водопроводната мрежа.

Подобни статии

Top