Обсъждат проекта за Здравна стратегия на Пловдив за следващите 10 години

Стратегията ще бъде представена от директора на Дирекция „Здравеопазване“ на Община Пловдив д-р Калин Калинов

Първото публично представяне на проекта за Здравна стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г.  ще се проведе днес в 10 часа в залата на Общинския съвет. На обсъждането са поканени всички общински съветници, представители на синдикатите, на академичната общност, на Българския лекарски съюз и РЗИ.

Стратегията ще бъде представена от директора на Дирекция „Здравеопазване“ на Община Пловдив д-р Калин Калинов. В нея е направен анализ на основните акценти на текущото състояние на здравеопазването, предложена е визия за развитието на общинското здравеопазване и на политики за реализация на основните приоритети.

Като първи приоритет в проектодокумента се извежда устойчивото развитие на общинското здравеопазване за постигане на здравно благосъстояние на жителите на Пловдив чрез ефективни и ефикасни дейности на общинските лечебни заведения, подобряване на здравния статус на населението, контрол на основните рискови фактори и мониторинг на заразните болести като акцент е поставен върху профилактиката.

Следващият водещ приоритет е обезпечаването на качествена и достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, укрепване ефективността и контрола на медицинските дейности.

Приоритети са също подобряване на майчиното и детско здраве и грижа за уязвимите и специфични групи от населението. Водещи задачи остават обезпечаването на общинското здравеопазване с квалифицирани кадри и гарантиране на финансовата му стабилност, както и изграждане на електронно здравеопазване в Община Пловдив като част от националната здравна информационна система.

Дискусията ще бъде излъчвана на живо на Фейсбук страницата на Общинския съвет.  Следващото публично обсъждане на стратегията ще бъде с пациентските организации.

Подобни статии

Top