Обсъждат публично Бюджет 2021 в Пловдив

Обсъждането на финансовата рамка за тази година започва в 12.00 ч.

Публично обсъждане на проектобюджета на Община Пловдив ще се състои днес онлайн. Обсъждането започва в 12.00 ч. при следния дневен ред:

1. Представяне на основните показатели на проекта на бюджет на Община Пловдив за 2021 г.
2. Обсъждане на проекта на бюджета.

За достъп до онлайн обсъждането на проекта на бюджета на Община Пловдив за 202 1г. е необходимо да се използва следния линк:

http://egov-box.plovdiv.bg/login.aspx?meet=2567314479  или да се влезе на сайт: http://egov-box.plovdiv.bg, чрез въвеждане на код на срещата 2567314479.

Обсъждането може да бъде проследено в реално време на интернет сайта  на Община Пловдив www.plovdiv.bg. и на фейсбук страницата на общината.

Материали по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2021 година са публикувани на интернет сайта на Община Пловдив: www.plovdiv.bg

Становища и предложения по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2021 г. могат да се представят писмено до 12.00 часа на 08 февруари 2021г. в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 или на интернет адрес: info@plovdiv.bg.

Подобни статии

Top