Пловдив обсъжда създаването на граждански съвет в помощ на битката за по-чист въздух

Той ще е сформиран от представители на местната власт, общински съветници, институции и НПО-та

Специална среща, посветена на чистотата на атмосферния въздух на Пловдив се е провела в края на седмицата в Общината, съобщиха от институцията. От страна на администрацията в разговорите участие са взели зам.-кметът Илия Кирчев, Йорданка Цонева и Елена Найденова от Дирекция „Екология“ и като представители на местния парламент – съветниците Веселка Христамян и Добромира Костова.

Коментирани са предизвикателствата, свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на общината, пред които са изправени местната власт и представителите на общинския съвет.

Обсъдена е възможността да се предостави достъп до създадената гражданска инициатива, свързана с визуализация на данни за качеството на въздуха на територията на града. Коментирани са съвместни действия при изработването на наръчник за подрастващи, чрез който да се представи по подходящ начин информацията, свързана с опазване чистотата на въздуха.

Не на последно място – отчетена е необходимостта от изготвяне на анализ при разработването на методиката за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на общината. Коментирана е също така възможността за създаване на граждански съвет, сформиран от представители на местната власт, общински съветници, институции и НПО-та, който да обсъжда и да спомага за реализиране на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Разговорите са във връзка с изпълнение на мерки и дейности от План за действие към Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив – приета с Решение № 293 на Общински съвет – Пловдив.

Подобни статии

Top