Обсъждат туризма на семинар в Марково

Ще присъстват експерти от Министерството на туризма

Информационен семинар-дискусия  във връзка с туристическата индустрия на Република България ще се проведе днес  в пловдивското   село Марково.  Мероприятието се организира съвместно със съдействието и присъствието на експерти от Министерството на туризма, Министерството на културата, Комисията за защита на личните данни, Община Пловдив и членове на Българка Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация.

Основни теми:

Единната система за туристическа информация / ЕСТИ /, влязла в сила от 01.03.2019 г. Санкциите за неспазване на ЕСТИ ще се налагат от 01.10.2019 г., като най-тежката от които е загуба на удостоверение за категоризацията на обекта;

 Изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права, делегиращи нови функции на общините;

Въпроси и проблеми относно прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) въведен от 25 май 2018 г.;

Представяне на национален браншови кодекс на поведение относно прилагането на Общия регламент за защита на личните данни.;

Въпроси и проблеми относно прилагането на НАРЕДБА № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.;

Обсъждане, дискусия и отчет за предприетите действия към държавните институции, относно проекта на БХРА за реформа на икономическата среда за развитие на заведенията за хранене и развлечение от областта на туризма посредством средствата и механизмите на фискалната политика /намаляване на ДДС в ресторантьорския бранш като част от туристическата индустрия/;

Срещата  ще се състои от 14.00 часа.

 

Подобни статии

Top