Обсъждат в Пловдив управлението на риска от наводнения в ИБР на България

Партньори по проекта са 10 общини в Източнобеломорски речен басейн

В 13:30 ч. днес в Голяма конферентна зала в Дома на културата „Борис Христов“ ще се проведе заключителна (втора) среща на заинтересованите страни по Договор 101018063 за Техническа помощ при подготовка на интегриран проект BULADAPTECOS – “Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България”. Целта на техническата помощ по проекта е изпълнение на националната стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030 г. чрез конкретни дейности в Източнобеломорски речен басейн (ИБРБ) – вторият по големина и най-разнообразният в климатично отношение речен басейн в България.

Партньори по проекта са 10 общини в ИБРБ (Пловдив, Казанлък, Белово, Пещера, Родопи, Свиленград, Кърджали, Първомай, Девин и Ямбол), компанията „ИнфоЛогика“ ООД (с 23 годишен опит в разработването и внедряването на софтуерни и GIS решения, предимно в областта на околната среда) и Басейнова дирекция – Пловдив.

Участие в срещата ще вземат кметът Здравко Димитров, министърът на околната среда и водите и заместник-министър председател по климатични политики Борислав Сандов, директорът на Дирекция „ЕУО“ и ръководител на проект BULADAPTECOS инж. Вяра Колева, както и кметовете на гореупоменатите общини. За тези, които желаят допълнителна информация, в прикачения файл ще намерите пълната програма на събитието и всички присъстващи.

Срещата ще се излъчва на живо във Фейсбук страниците на Община Пловдив, Общински съвет – Пловдив и Национално сдружение на общините в Република България – НСОРБ. Вижте линк към събитието на страницата на общината.

Top