Общественият съвет към Математическата гимназия с остра позиция срещу общината - DC news

Общественият съвет към Математическата гимназия с остра позиция срещу общината

Родителите се противопоставят на намеренията да се строи допълнителен корпус в двора на гимназията

Общественият съвет към Математическата гимназия остро се противопостави срещу намерението на община Пловдив да строи допълнителен корпус в двора на сградата на Математичката гимназия, вместо училището да се сдобие с нова собствена сграда.

От съвета изпратиха писмо до медиите със своята позиция. Вижте я:

Общественият съвет към Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив остро възразява срещу намерението на Община Пловдив в лицето на заместник-кмета Стефан Стоянов и кмета Здравко Димитров да се подиграе и да излъже очакванията на няколко поколения ученици и хиляди родители за нова собствена сграда на училището, като се опита да строи допълнителен корпус в двора на сградата, която се дели от МГ и училище „Драган Манчов“.

В разговорите ни до момента и в официалните ни предложения както в предишния, така и в настоящия мандат ВИНАГИ се е говорило за НОВА, СОБСТВЕНА СГРАДА на Математическата гимназия ВЪРХУ ТЕРЕНА, отреден за това зад хотел SPS. Напомняме също така, че със свое решение Общинският съвет препотвърди, че този имот ще послужи за нова собствена сграда на елитната гимназия, променяйки статута му в публична общинска собственост.

Действията на Община Пловдив и лично на заместник-кмета Стоянов обаче навеждат на мисълта за поредния инженеринг и усвояване на средства в края на мандата, както и за превръщане окончателно на Математическата гимназия в едно квартално училище със стара сграда, неотговаряща на съвременните изисквания, както и затруднени транспортни и комуникационни връзки.

Общественият съвет към МГ пита: „Има ли отново апетити към имота, определен за нашата нова сграда???“

Призоваваме общинските съветници да отхвърлят така направеното предложение и да заемат позиция по приемане на решение за провеждане на архитектурен конкурс за нова собствена сграда на МГ на терена, отреден за това зад хотел SPS в район „Тракия“.

Започваме подготовка за публични действия.

Константин Генов
Председател на Обществения съвет в МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив

Според зам.-кмета Стефан Стоянов не става дума само за строеж на нов корпус в съществуващата сграда на МГ. Той допълни, че общинската администрация също има своя позиция, вижте я:

Предложението, внесено в Общински съвет, е свързано с възможността за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост за средства, които са отделени целево за Пловдив за разрешаване проблема с МГ „Акад. Кирил Попов“ и училище „Драган Манчов“ на стойност 12,5 млн.лв. По Плана за възстановяване Община Пловдив трябва да представи проектно предложение за двете сгради.  Администрацията подготвя проект за нова сграда на училище „ Драган Манчов“ от около 6 хил. кв. м, обособена на терен в район „Западен“ и по-малка сграда в двора на съществуващата сграда на МГ, която да покрие най-належащите нужди на гимназията. Предвидените средства могат да се ползват целево само за тези проекти.

Така направените проекти предложения са първи етап от разрешаването на проблема с двете училища. Вторият етап е намирането на средства за нов кампус за терена зад SPS в район „Тракия“.

В началото на годината Община Пловдив е поела ангажимент към Математическата гимназия и Общественият съвет за изготвяне на финален вариант за задание и стартиране на архитектурен конкурс, който да завърши с технически проект и количествено-стойностна сметка за новия кампус.

Подобни статии

Top