Община Асеновград дава всичките си язовири на държавата

13 от водоемите на територията на общината имат нужда от спешен ремонт

Всички 26 язовири на територията на община Асеновград ще бъдат прехвърлени безвъзмездно  за стопанисване от държавата. Общината се отказва от контрола върху общинските водоеми, а за целостта и изправността им ще отговаря ново държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Идеята на държавата е търговското дружество да извършва и ремонт на всички язовири, които общините не могат да поддържат поради отпаднала необходимост или поради липса на средства.

13 от водоемите на територията на общината имат нужда от спешен ремонт и вече са включени в списъка на Държавната агeнция за метрологичен и технически надзор.

Става дума за най-големите водоеми в селата Новаково, Мулдава и част от каскадата в  Стоево.

В списъка попадат и язовирите на територията на селата Червен и Тополово.

Приходите от отдаването под наем на язовирите не са високи и достигат едва 40 хиляди лева за година. В момента общината е задължена по закон да почиства язoвирната стена от храсти и прораснали дървета.

Ако този ангажимент не се спазва държавата налага глоби, които се поемат от общинския бюджет.

В края на месеца Общинският съвет в Асеновград  трябва да реши дали ще преотстъпи безвъзмездно 26 язовира на държавата.

 

 

Подобни статии

Top