Община Асеновград е готова да посрещне зимата

Община Асеновград провери готовността на фирмите за зимния сезон

Община Асеновград има готовност за есенно-зимния сезон по отношение на снегопочистването. Всички  машини, които ще осигуряват зимното поддържане са в изправност. Проверката бе извършена от служители на община Асеновград и служители на РУ-Асеновград на фирмите изпълнители  за поддържане на пътната мрежа. Не бяха открити нередности, техниката е изправна и с необходимите документи. Има сключени договори с фирмите – „КМД“ – ЕООД Пловдив, „ЕР-2009“ ООД и „Пътно почистване“ ЕООД.

Фирма „КМД“ ще поддържа почистването на уличната мрежа, като дейностите включват снегопочистване и опесъчаване на Асеновград, включително кварталите „Горни Воден“ и „Долни Воден“, със следната техника: 5 бр. автомобили за опесачаване -комбинирани за опесачаване и снегопочистване; 6 бр. само за снегопочистване; 2 бр. фадроми и 2 бр. самосвали.

„ЕР-2009“ ООД и „Пътно почистване“ ЕООД ще поддържат почистването на планинските и равнинните райони със следната техника: 5 бр. автомобили за опесачаване (комбинирани за опесачаване и снегопочистване); 11 бр. само за снегопочистване и 2 бр. фадроми.

Осигурени са необходимото количество инертни материали – сол, пясък, като при необходимост общината има готовност за закупуването на допълнителни количества.

Тротоари, алеи, мостове, спирки ще бъдат почиствани от „КМД“ – ЕООД  чрез 50 броя жени. Всяка спирка ще бъде заредена с варели с инертни материали. Централна градска част ще бъде почиствана ръчно и машинно.

Всички фирми са предупредени да поддържат пред търговските си обекти, а гражданите пред домовете си.

Основните пътни артерии: Пловдив – Асеновград – Смолян; Пловдив – Асеновград – Кърджали; Пловдив – Асеновград – Поповица; Пловдив – Асеновград – Първомай и Асеновград – Садово, се поддържат от районна пътна служба.

Предвидени са достатъчно средства за почистване и поддържане на пътната мрежа, ако е необходимо ще се търсят допълнителни такива от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

През изминалите години почистващите фирми са срещали трудност при снегопочистването и опесачаването на тесните и стръмни улици поради  множеството паркирани автомобили.

 

 

 

 

Подобни статии

Top