Община Асеновград: Изтича срокът за плащане на данъци с отстъпка!

5% може да спести всеки, който си плати задълженията в срок.

Община Асеновград припомня на гражданите и фирмите, че днес (30.06.20 г.) е последният срок, в който може да се ползва отстъпка от 5% при плащане на местни данъци и такси. Според законодателството, в обичайна ситуация, това можеше да се случи до 30-ти април. Тази година заради кризата с коронавируса и като жест, от страна на администрацията към гражданството, срокът бе удължен до края на юни, по предложение на кмета на Асеновград доктор Христо Грудев и с решение на Общинския съвет в града.

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, сроковете за плащане на задълженията за местни данъци, такса за битови отпадъци и такса върху превозните средства за 2020 г. са както следва:

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства:

Срок за плащане на 2 равни вноски:

1-ва вноска: до 30.06.20 г.

2-ра вноска: до 31.10.20 г.

Патентен данък:

Срок за плащане – на 4 равни вноски:

1-ва вноска – до 31.01.20 г.

2-ра вноска – до 30.04.20 г.

3-та вноска – до 31.07.20 г.

4-та вноска – до 31.10.20 г.

 Туристически данък: Срок за плащане – до 15-то число на месеца, следващ този, през който са предоставени нощувките.

Местните данъци и такси могат да бъдат заплатени както на касите в Информационния център на община Асеновград, така и по банков път, в офисите на Български пощи и на „Изипей”.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1.      В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите в Информационния център, на Община Асеновград.

2.      Безкасово по банкова сметка на Община Асеновград

IBAN BG50IORT73758404020000,BIC IORTBGSF, банка „Инвестбанк” АД.

Подобни статии

Top