Община Асеновград кандидатства с 6 проекта по ПУДООС - DC news

Община Асеновград кандидатства с 6 проекта по ПУДООС

Ето за какво ще очаква одобрение за финансиране

Община Асеновград участва с шест проекта в конкурс по националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“. Темата е „Обичам природата – И аз участвам “.

Две от проектните предложения се отнасят за града и четири за други населени места в общината. Проектът за Асеновград включва обновяване на детската площадка до Градския плувен комплекс и на градинката, разположена на улица „6-ти януари“.

В селата Стоево, Мулдава, Златовръх и Патриарх Евтимово се кандидатства за изграждане и обновяване на зони за отдих. Максималната сума на всяко предложение е до 15 000 лева.

Проектите трябва да бъдат реализирани изцяло в рамките на тази календарна година. Дали община Асеновград е сред одобрените за финансиране, ще стане ясно до 08.04.22 г.

Top