Община Асеновград набира потребители на услугата „Топъл обяд“

Документи се подават в „Информационен център“ на общината и в кметствата по населените места.

Община Асеновград има възможност да достави „Топъл обяд“ в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната.

Документи се подават в „Информационен център“ в сградата на общинската администрация в Асеновград, както и в кметствата по населените места в общината.

Хората, които могат да кандидатстват, трябва да отговарят на следните изисквания:

лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
– лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
– лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа, и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Броят на потребителите по населени места, ползващи услугата „Топъл обяд“ към ноември 2020 г., е 228: от Асеновград – 102; от село Тополово – 44; от село Леново – 13; от село Избеглии – 2; от село Козаново – 3; от село Златовръх – 4; от село Конуш – 20; от село Новаково – 14; от село Мулдава – 7; от село Нареченски бани – 19. Предстои да се включат още 20 потребители от селата Долнослав и Патриарх Евтимово и от квартал „Горни Воден“.

Финансирането е от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – Операция „Осигуряване на топъл обяд“.

Подобни статии

Top