Община Асеновград напомня, че остава седмица за плащане на данък с отстъпка - DC news

Община Асеновград напомня, че остава седмица за плащане на данък с отстъпка

Отстъпката е 5%

Община Асеновград информира, че на 03.05.22 г. изтича срокът за плащане на данъци с отстъпка – в размер на 5%. Обичайно, последният ден, в който може да бъде направено това, е 30-ти април. Тази година срокът бе удължен, предвид великденските празнични почивни дни.

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, се заплаща данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Срокът за плащане може да бъде разпределен на две равни вноски: съответно – до 30.06.22 г. и до 31.10.22 г. От отстъпката от 5% могат да се възползват предплатилите задълженията си за цялата година. Начините на плащане са: в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите в „Информационен център“ на II етаж в сградата на община Асеновград, както безкасово по банковата сметка на община Асеновград и чрез Виртуален ПОС терминал.

Събираемостта към 15.04.22 г. е 45%.

Подобни статии

Top