Община Асеновград очаква нова среща заради локалите

Заради възникналата ситуация съществува опасност проектът да не бъде изпълнен до край, тъй като срокът на договора с изпълнителя изтича скоро.

„Съгласно документите, с които разполага община Асеновград и цялата водена преписка от 2018 г., имотът, за който се създаде шум в публичното пространство по повод изграждането на локалите, е общински. Има и заповед, издадена след проведена цялостна процедура и е приет Подробен устройствен план (ПУП), който казва точно каква част от всички имоти трябва да бъдат отчуждени по законовия ред. За тях собствениците получават заплащане на база оценка от общинската администрация на Асеновград, с цел да се реализира проектът. Впоследствие кметът на общината организира не едно и две публични събития, които са протоколирани.“

Това обясни  заместник-кметът по строителството инженер Стоян Димитров по казуса с протеста заради отчуждаването на земи и изграждането на локално платно по пътя Пловдив – Асеновград. Той поясни, че по надлежния ред предишното управление на града е издали заповед по отчуждаване на абсолютно всички имоти, както са направили от общините Родопи и Куклен. Заповедта за това е с дата 10.06.19 г.

Отчуждителната процедура е обжалвана от Янко Самаров и със свое решение, Административен съд – Пловдив не е уважил жалбата.

„Ангажимент на община Асеновград е да изплати средствата, с които да овъзмезди финансово собственика. Той обаче не посочва банкова сметка, поради което средствата са сложени в така наречената „набирателна сметка“. С това приключва цялата процедура по отчуждаването на тези 250 квадратни метра, които и към днешна дата, са общинска собственост“, категоричен е Димитров.

Случаят продължава с отказ на Самаров да допусне отчуждаването на имота и затова се налага да бъде издадено разпореждане за принудително изпълнение на процедурата. Собственикът отново се жали пред Административен съд – Пловдив, който спира изпълнението на процедурата. Впоследствие общината пък обжалва пред Върховен административен съд и същият допуска изпълнението на отчуждаването.

„Имотът не е необходим на общината, а на Агенция пътна инфраструктура (АПИ), за да изгради локалните платна между Пловдив и Асеновград. Над 250 са общо отчуждените части от имоти на абсолютно всички физически и юридически лица, разположени от двете страни на трасето. Единствено Самаров, на територията на трите общини, продължава да не предава имота и съответно фирмата е в невъзможност да приключи изпълнението на локала в територията на община Асеновград“, посочи Димитров.

По думите му, срокът на договора с изпълнителя изтича скоро. Ако това се допусне, съществува риск проектът да остане на този етап, на който е в момента. Вследствие на това, възниква и друга опасност – фирмата изпълнител може да има претенции към община Асеновград, което може да коства допълнителни разходи, във връзка с преработка на проекта.

„Никой не иска нито да му вземе бизнеса, нито имота. От 1500 квадратни метра се отчуждават 250. Единственото искане от общинска администрация е да бъде направено локалното платно, което да осигури вход до фирмите. Аз смятам, че заради един собственик, който отказва, всички останали хора, които са си предали доброволно имотите и са си получили обезщетенията, няма да имат този достъп. И не на последно място, община Асеновград може да претърпи финансови последици от това, че пътят няма да бъде изпълнен така, както е по проект. До края на седмицата е планирана среща, като с официално писмо са поканени да присъстват представители на АПИ, на фирмата проектант и на изпълнителя, за да се търси вариант за реализиране на пълноразмерно локално платно в посока Пловдив„, съобщи в заключение заместник-кметът Стоян Димитров.

Подобни статии

Top