Община Асеновград осигурява още една социална услуга за хора с увреждания (СНИМКИ)

Започва ремонт на сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи в града

Заместник-кметовете на Асеновград Петър Петров и Стоян Димитров заедно с представители на строителната фирма извършиха оглед на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) „Таню Войвода“ в града. Повод бе стартиране изпълнението на проект за цялостен ремонт на II етаж от сградата. Основната цел на проектното предложение е да осигури достъпна среда за развитие на новата социална услуга – с насока – лица с увреждания над 18-годишна възраст. Ще се създаде функциониращ „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“. От услугата ще могат да се възползват и техните семейства.

Общата стойност на строително-монтажните работи (СМР) по обявената обществена поръчка е в размер на 333 126 лева без ДДС. Избраната фирма изпълнител предложи оферта на стойност 299 792 без ДДС.

Ремонтът предвижда да бъде изграден асансьор,

чрез който ще се осигури достъпност за хора със затруднена мобилност. Ще бъдат обособени зали за рехабилитация, за индивидуална работа и за арт- и трудотерапия, две спални помещения за предоставяне на заместваща грижа – едно за жени и едно за мъже и кабинети за специалистите. Ще се изградят също кухненски бокс и трапезария, санитарни помещения за потребителите и други. Към сградата има прилежащо дворно пространство, което ще може да се ползва от потребителите на услугата, като се предвижда да бъде поставена беседка и пейки за отдих. Предвидени са и средства за закупуване на специализирано оборудване, което включва тренажор за пасивна и активна рехабилитация на долен или горен крайник, пациентски лифтери, рехабилитационни уреди, шведска стена, стълба за рехабилитация, СТЕП за възрастни, масажен стол и други. Капацитетът на центъра ще бъде 30 места.

Услугата предвижда осигуряване на дневна, полудневна и почасова помощ – рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа на най-малко 35 нуждаещи се лица. Изискване към потребителите е да бъдат пълнолетни и да са жители на община Асеновград. Предвижда се и подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства чрез консултиране и информиране, терапевтична помощ и социална рехабилитация на място в центъра или в домашна среда. В рамките на проекта ще се подкрепят не по-малко от 60 души, които са членове на семействата на лицата с увреждания. Предвидено е в центъра да работи екип от 13 служители – ръководител, социални работници, медицински сестри, психолог, логопед, рехабилитатор, трудотерапевт, арттерапевт, санитар, шофьор и хигиенист. За първи път в Асеновград ще се започне да се предоставя и услугата заместваща грижа.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г. – 2020 г.”

по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Наименованието на процедура е „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2”. Код на процедурата: BG05M9OP001-2.061. Наименованието на проектно предложение е „Център за подкрепа на лица с увреждания – Асеновград”. Пълният срок за изпълнение е 31 месеца.

„С разкриването на този център ще се даде възможност за подкрепа и на хората с увреждания, навършили 18-годишна възраст, тъй като към момента в Асеновград функционират услуги от подобен вид само за непълнолетни“, коментира по време на огледа ресорният заместник-кмет инженер Петър Петров.

Подобни статии

Top