Община Асеновград освободи от наеми и такси търговци и родители

Решението на Общинския съвет ще важи за времето на въведените противоепидемични мерки

Община Асеновград освободи заплащане на наем наемателите на всички общински имоти, за които има забрана да функционират и са преустановили дейност заради въведените със заповед на Министерството на здравеопазването (МЗ) противоепидемични мерки. Това бе решено на последното заседание на Общинския съвет в града.

С 50% се понижава и наемната цена за наемателите на заведения за обществено хранене, които са ограничили своята дейност до извършване на доставки на адрес и продажба по заявки. От заплащане на такса ще бъдат освободени също ползвателите на терени за консумация на открито към заведения за хранене и развлечение, които са засегнати от ограничителните мерки. В това число са включени търговците, които ползват места на общински пазари и тържища, площади и улични платна, панаири.

Опростиха таксата за детските градини на родителите

По предложение на кмета доктор Христо Грудев, освободени от постоянната част от таксата за периода на въведените ограничителни мерки ще са и родителите, чийто деца посещават детски градини на територията на община Асеновград.

Освобождаването или намаляването на заплащаните наем или такса за наематели и ползватели ще става след подаване на заявление с искане, ведно с декларация на съответното лице, с които да декларира, че не осъществява или е ограничило дейността си поради наложените противоепидемични мерки, посочвайки периода, в който обектът не е работил. Условие е наемателите и ползвателите да нямат непогасени задължения за наем или такса, преди 27.11.20 г.

Облекчението е в сила от 28.11.20 г. до отмяна на ограниченията.

Платените месечни наеми от наематели на общински имоти и такси от ползватели на терени, които са ограничили или преустановили дейността си, както и от родители за посещение на децата в детска градина, ще бъдат прихванати от следващите задължения, след отпадане на въведената забрана.

Подобни статии

Top