Община Асеновград подпомогна културни и читалищни дейци с близо 16 000 лв.

Отпуснаха се средства и за организацията на незрящите в Асеновград

Община Асеновград отдели пари за подпомагане на културни и читалищни дейци, танцови формации, както и за нуждаещи се граждани. Сумата е в общ размер на 15 900 лева. За подготвяния от ВФ „Калина – Малина“ концерт-спектакъл с най-популярните песни от български детски филми „Тече, всичко тече“, бяха отделени 1000 лева. Идеята е събитието да се проведе в периода август – октомври, в зависимост от епидемиологичната подготовка.

2000 лева бяха отпуснати за НЧ „Св. преп. Паисий Хилендатски“ за участия на читалищните състави във фестивали и конкурси. За същата дейност Сдружение „Станимака – Мюзик център“ ще получи финансово подпомагане в размер на 1000 лева.

На „Ново Арт общество“ пък се отпуснаха 1600 лева за издаване на XIX и XX брой на списанието за литература, изкуство и култура „Нов вечерник“.

Финансиран с 800 лева ще бъде и писателят Иван Христов за издаване на книгата „Отгласи“.

Произведението събира в себе си очерци за известни дейци на културата от Пловдивски регион и от Асеновград. Финансово ще бъде подпомогнато и НЧ „Христо Ботев“ в село Новаково. Сумата от 1000 лева ще бъде оползотворена за участие на Групата за изворен фолклор във фестивали и конкурси.

За организация и провеждане на празника „Ден на смокинята“ се отделиха 1000 лева на НЧ „Просвета“ в село Бачково. Финансирани с 2000 лева ще бъдат и изяви на читалищните състави от НЧ „Родолюбие“, във фестивали, които е планирано да се проведат през годината в Самоков, Тополовград, Пловдив, Созопол, Велико Търново и други градове на страната.

За участието на ДТС „Избеглийче“ в Международен фестивал за изкуства „Море от звезди“ в Китен, бяха отпуснати 1000 лева на НЧ „Христо Ботев“ – село Избеглии. Пари за културна дейност бяха отделени и за НЧ „Н. Й. Вапцаров“ – Тополово. Сумата от 1000 лева е необходима на участие на Групата за изворен фолклор в събори и фестивали. Сдружение „Танцов състав – Станимака“ – Асеновград пък ще получи 1000 лева за участия на формацията във фолклорни фестивали и събори в България.

1000 лева бяха отделени и за Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика „Косара“ за участия в международните фестивали „Пловдив – древен и вечен“ и „Вълшебен свят“ в Хасково.

С еднократна финансова помощ беше подпомогната и Териториалната организация на слепите в Асеновград.

Средствата в размер на 1500 лева са необходими за организиране на празници, свързани с художествената самодейност, провеждане на спортни състезания и екскурзии. Членовете на организацията към момента са повече от 200.

Всички средства, с които ще бъдат подпомогнати различните дейности, се отпуснаха по предложение на администрацията и с решение на Общински съвет – Асеновград. В случай, че някое от мероприятията не бъде проведено, предвид епидемичната обстановка или поради други обстоятелства, то съответната организация следва да върне отпуснатите пари.

Top