Община Асеновград продава  РП „Асеновец“ и „Пашалийца”, купува имоти заради пътя до манастир „Света Петка“

Община Асеновград изкара 126 имота за продажба.

Това стана ясно от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.

Включени са общински апартаменти, които ще се продават на наематели,терени, които общината дава чрез публичен търг или публично опвестен конкурс, а четири имота са свързани с прекратяване на съсобственост.

Предложенията за продажби на собственост в града таргетират няколко имота в ПЗ „Север“ и „Изток“, няколко имота на „Баделема“, няколко имота в „Параколово“, два общински имота в периметъра, където се пресичат „Захари Стоянов“ и „Капитан Райчо“.

Големи общински терени, които администрацията предлага за продажба са бившето районно предприятие „Асеновец” и  детския лагер „Пашалийца”.

Предложението в докладната записка на кмета д-р Христо Грудев  е РП „Асеновец“ да се изтъргува не като сгради, а като поземлен имот. Целият обект представлява 3-етажна масивна сграда с изба. Общата площ на постройката е близо 1 300 квадратни метра. Застроеното пространство е около 500 квадратни метра.

Сградите на бившето РП „Асеновец” са частна общинска собственост. След като години наред общината се опитваше да ги продаде през 2016 година те бяха отдадени под наем на шивашка фирма.

Община Асеновград продава и бившия пионерски лагер „Пашалийца”. В миналия мандат на кмета Христо Грудев обектът беше предложен за отдаване на концесия.

В Програмата за разпореждане бившият общински лагер за деца също е обозначен за продажба като поземлен имот.

В същото време общината иска да придобие 47 имота за разширяване на гробни паркове по селата и пътища. Сред тях е намерението на администрацията да закупи  5 дка поземлени имоти за изграждане на пътя Мулдава– манастир „Св. Петка Мулдавска“, определен като обект от първостепенно значение.

Очакваните приходи от разпореждане с общински имоти през тази година са на стойност 2 151 774 лева.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще бъде обсъдена и гласувана на предстоящата сесия утре.

Подобни статии

Top