Община Асеновград разкри нови работни места за специалисти в социална услуга

Нов Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства ще заработи в Асеновград

Община Асеновград разкри нови работни места за специалисти в иновативна социална услуга, която ще се осъществява за първи път на територията на града. Дневният център за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в Асеновград осигурява работа на екип от 13 служители. В услугата ще работят един управител, по двама социални работници и рехабилитатори, психолог, трудотерапевт, арт терапевт, санитар, шофьор, хигиенист, а местата за медицинска сестра и логопед са все още свободни, както беше обявено вчера.

Центърът се реализира по проект. За целта се извършва цялостен ремонт на II етаж от бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) „Таньо Войвода” в Асеновград. Основната цел е да осигури качествена грижа за лица с увреждания. Чрез реализирането му ще бъде въведен иновативен модел на социална услуга. Тепърва предстои набиране на потребители, изискване към които ще е да са пълнолетни и да са жители на община Асеновград. Целевите групи са лица с увреждания (включително с тежки множествени увреждания) в риск и техните семейства, както и хора с увреждания, ползващи резидентни услуги. Планирано е капацитетът на услугата да бъде 30 места.

Проектът е на стойност 1 милион лева

Различните дейности, които ще се предлагат в центъра, ще дадат възможности за компенсиране на дефицитите, вследствие на увреждането, за формиране на социални умения и за самостоятелен живот, подкрепа за включване в образователни дейности и изграждане на трудови навици. Всички потребители ще имат подкрепяща среда за подобряване условията на живота и бита си. Това ще улесни социалното им включване. Ще подобри начина им на живот в общността и значително ще намали възможността за институционализация.

Припомняме, че проектът е на стойност близо 1 000 000 лева. При строго спазване на противоепидемичните мерки, с първоначална среща за провеждане на задължителен инструктаж, ръководството на община Асеновград започна подготовката на новите служители, избрани след изтичане на срока за кандидатстване. През следващата седмица предстои и обучение. Очаква се предоставянето на услугата за потребителите да стартира на 01.01.22 г.

Подобни статии

Top