Община Асеновград ремонтира спортна зала „Асеновец“ по проект

Общината кандидатства за финансиране за ремонт на покрива и смяна на дограмата на залата

С разработен технически проект и издадено разрешение за строеж №72/25.03.21 г. община Асеновград ще кандидатства за основен ремонт на покрива и дограмата на Спортна зала „Асеновец“. Финансовата стойност на проектното предложение е в размер на 263 521,50 лева. Проектното предложение е с наименование „Основен ремонт на покрива и подмяна на дограма на спортна зала „Асеновец”, град Асеновград”. За финансиране е кандидатствано пред Министерство на младежта и спорта (ММС).

В залата в момента тренират над 300 деца в спортовете: баскетбол, волейбол, борба, а през зимата – и кану-каяк и тенис. С писмо до ММС клубовете подкрепиха намерението на общината. Залата разполага с основно и помощно игрище, стена за катерене, съблекални, възстановителен център, помещение за обща физическа подготовка и медицински кабинет.

От няколко години покрива на сградата е в лошо състояние. През зимните месеци и при по-силни валежи течове затрудняват тренировъчния процес и провеждането на състезания. Прозорците на фасадата на сградата са метални – значително амортизирани с единични стъкла и с лоши топлотехнически параметри.

Основните ремонтни дейности, предвидени в настоящото проектно предложение, са изцяло насочени към ремонт на покривната изолация на спорното съоръжение и подмяна на съществуващата дограма. За покрива на сградата се предвижда смяна на хидро- и топлоизолационната системи със синтетична PVC мембрана и минерална вата, отговарящи на вида на покривната конструкция.

Очакваните резултати от ремонта са да се създадат нормални условия за тренировка на децата и младежите, ангажирани в различни видове спорт. Ще намалеят значително разходите за отопление през студените месеци. Ще се стимулира развитието на детско-юношеския спорт в Асеновград. Ще се повиши ефективността на тренировъчния процес и спортните резултати.

Подобни статии

Top